herb

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Szanowni Państwo,

informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 wzorem ubiegłych lat o ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły decydują rodzice.  Rada Rodziców nie pośredniczy w zawieraniu umów, każdy rodzic robi to we własnym zakresie. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków jest nieobowiązkowe i to rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie.

Skip to content