herb

Wykaz podręczników

Klasy I-III

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 dla klas I-III
Rodzice kupują tylko podręczniki do religii.
Pozostałe książki i ćwiczenia dzieci otrzymają bezpłatnie w szkole (we wrześniu).

Klasy IV-VIII

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 dla klas IV-VIII
Rodzice kupują tylko podręczniki do religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.
Pozostałe książki i ćwiczenia dzieci otrzymają bezpłatnie w szkole (we wrześniu).

Skip to content