herb

Płatności za obiady

Wysokość opłaty za jeden posiłek wynosi 7 zł.

Odpłatność za posiłki reguluje się raz w miesiącu – do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca, na podstawie informacji przekazanej rodzicom/prawnym opiekunom przez e-dziennik (wiadomość taka zawiera kwotę do zapłaty, numer konta oraz informację o ewentualnej nadpłacie).

Więcej informacji na temat płatności za obiady i zwrotów znajduje się w Regulaminie punktu żywieniowego:

Skip to content