herb

Rada rodziców

W skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wchodzą następujące osoby:

  • Pani Agnieszka Chudziak – Przewodnicząca Rady Rodziców,
  • Pani Marlena Hibner-Koza – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców,
  • Pani Izabela Niedźwiadek-Rusinek – Skarbnik,
  • Pani Joanna Kopras-Kabacińska – Sekretarz.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Pani Justyna Benedykczak,
  • Pani Edyta Janicka,
  • Pani Paulina Lehmann.

Szanowni Rodzice!

     Informujemy, że Rada Rodziców ustaliła składkę na rok szkolny 2023/2024 w wysokości  50 zł. Składkę można wpłacać u wychowawcy, skarbnika klasowego Rady Oddziałowej lub na konto nr  97 1240 3754 1111 0010 4775 5142

     Przy wpłacie na konto w tytule proszę podać: Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza uczeń.

     Przypominamy o zachowaniu zasady, że w przypadku, gdy w naszej szkole naukę pobiera rodzeństwo, składkę opłacamy tylko za jedno dziecko.

     Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców. Każda pomoc finansowa z Państwa strony służyła będzie dobru naszych dzieci.

Skip to content