herb

Informacje dla uczniów

Zamieszczone poniżej materiały i informacje pochodzą z zasobów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i znajdują się także na stronie: https://cke.gov.pl/

1. O egzaminie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

2. Podstawy programowe (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia): https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

3. Arkusze egzaminacyjne (egzaminy ósmoklasisty z lat 2019-2023): https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

4. Harmonogramy i ważne informacje: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

– organizacja: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8%202024%20Informacja%20COMPL%20FIN.pdf
– harmonogram egzaminów w roku 2023: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf
– dostosowanie warunków i form dostosowania egzaminu: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf
– materiały i przybory pomocnicze w roku 2024: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf
– wykaz MEN olimpiad przedmiotowych: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20232024

5. Materiały dodatkowe – arkusze pokazowe, zadania powtórkowe i próbne egzaminy: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

Skip to content