herb

Informacje dla rodziców

Zamieszczone poniżej materiały i informacje pochodzą z zasobów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i znajdują się także na stronie: https://cke.gov.pl/.

1. O egzaminie:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

2. Podstawa programowa: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
– języka polski: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_2017_Jezyk_polski.pdf
– matematyka: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_2017_Matematyka.pdf
– język obcy nowożytny: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_2017_Jezyk_obcy_nowozytny.pdf
– biologia: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_Biologia.pdf
– chemia: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_Chemia.pdf
– fizyka: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_Fizyka.pdf
– geografia: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_Geografia.pdf
– historia: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/SP_PP_Historia.pdf

3. Informatory:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

4. Arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

5. Harmonogram i komunikaty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/
– komunikat o harmonogramie egzaminów w roku 2024: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf
– komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf
– komunikat o materiałach i przyborach: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf
– informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8%202024%20Informacja%20COMPL%20FIN.pdf
– komunikat o wykazie olimpiad i konkursów przedmiotowych: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20232024

6. Materiały dodatkowe (arkusze pokazowe, próbne egzaminy): https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

Skip to content