herb

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022

1.  Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego:

 • zebrania członków Samorządu Uczniowskiego,
 • opracowanie i omówienie planu pracy,
 • zapoznanie ze Statutem i Regulaminem Szkoły,
 • zapoznanie z WSO,
 • zapoznanie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,
 • bieżące informacje na tablicy samorządu.

2. Organizacja życia szkoły:

 • współorganizacja szkolnych imprez i uroczystości – zgodnie z Kalendarium imprez i uroczystości szkolnych.

3.  Troska o interesy społeczności uczniowskiej:

 • reprezentowanie interesów koleżanek i kolegów wobec społeczności szkolnej,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel.

4.  Organizowanie akcji charytatywnych:

 • zbiórka karmy i akcesoriów  dla zwierząt na rzecz fundacji Animaniacy we Wronkach,
 • WOŚP z Kornelówką – poprzez stronę e-Skarbonka WOŚP,
 • zbiórka nakrętek dla potrzebującego dziecka – Stasia Niezborały,
 • „Góra Grosza” – coroczna zbiórka groszy dla rodzinnych domów dziecka.
Skip to content