herb

Hymn szkoły

Hymn Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach

Połączmy młodzieńcze ramiona

by razem do szczęścia się szło

w płomiennym pochodzie niech kona

niezgoda i smutek i zło

Rozkołysze wiatr wokoło, śmiechu złoty plon

gdy serca uderzą wesoło, wesoło jak dzwon.

Złączone dłonie, złączone dłonie

to najpiękniejszy sztandar naszych lat.

Nad sercami niebo płonie, a na twarzach wiatr.

Złączone dłonie, złączone dłonie

to zbudowany w młodym marszu świat,

gdzie napotkał brata brat, a przyszłość

podała im dłonie.

Młodzieńczy ten marsz huczy po to

by legend nie czepiał się wzrok

idziemy za naszą tęsknotą, co tańczy

przed nami o krok,

za tęsknotą czyn popłynie, ludziom będzie lżej

i za to wytrwamy w godzinie i dobrej i złej.

Skip to content