herb

Oferta

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOŁY

Nasza oferta edukacyjna opiera się na zainteresowaniach i potrzebach dzieci. Odwołujemy się do ich doświadczeń, dbamy o harmonijny rozwój i przygotowujemy do życia we współczesnym świecie.

Najważniejsze obszary działalności szkoły:

NAUKA I OPIEKA

 • Profesjonalna kadra pedagogiczna, która ciągle poszerza swoją wiedzę i umiejętności,
 • Nowoczesne sale przedmiotowe wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny – tablice interaktywne, rzutniki, ekrany, multimedialne zestawy komputerowe
 • Komfortowa i bezpieczna sala gimnastyczna
 • Opieka pedagoga, logopedy, surdopedagoga oraz tyflopedagoga
 • Bogata oferta zajęć wspomagających rozwój i potrzeby edukacyjne:
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z wiodących przedmiotów
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne
 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
 • nauka języka polskiego jako obcego
 • Realizacja projektów szkolnych, unijnych oraz innowacji pedagogicznych
 • Zapewniona opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godzinach od 6:30 do 17:00 (w piątki do 16:30)
 • Możliwość wykupienia obiadów dla uczniów

ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I ZABAWA

Nasi uczniowie uczęszczają na różnorodne zajęcia rozwijające uzdolnienia:

 • Koło teatralne „Antrakt” i Antrakcik”
 • Koło dziennikarskie
 • Koło historyczne
 • Robotyka i programowanie
 • Przyrodnicze zajęcia kreatywne
 • Matematyczne zajęcia kreatywne
 • Kreatywne zajęcia rozwijające umiejętności konwersacji w języku angielskim
 • Chór szkolny
 • Bezpłatne zajęcia muzyczne prowadzone przez szkołę „Word of music”:
 • taniec nowoczesny
 • zespół ukulele
 • SKS – Szkolny Klub Sportowy

Szkoła „Word of music” prowadzi również inne, płatne zajęcia dla dzieci i dorosłych na terenie szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Skip to content