herb

Oferta

OFERTA  SZKOŁY

Film promocyjny

Co oferujemy naszym uczniom?

  • Profesjonalną kadrę pedagogiczną.
  • Opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga.
  • Lekcje prowadzone w sposób wyzwalający aktywność.
  • Wsparcie dla uczniów mających trudności w nauce.
  • Organizację zajęć rozwijających potencjał uczniów.
  • Udział w ciekawych projektach i innowacjach pedagogicznych.

Ważne obszary działalności szkoły:

Rozwijanie talentów:

– Koło teatralne
– Chór szkolny
– Klub młodych dziennikarzy
– Przyrodnicze zajęcia kreatywne
– Matematyczne zajęcia kreatywne
– Zajęcia sportowe
Poza lekcjami:

– Święto Szkoły i Patrona
– Uroczyste apele
– Spotkania podsumowujące pracę w każdym półroczu /pokaz talentów, nagradzanie laureatów konkursów/
– Piknik z mamą i tatą: „ Dzień Rodziny”
– Klasowe imprezy integracyjne
– Wycieczki i biwaki
– Półkolonie
Projekty szkolne:

– Programowanie, kodowanie, robotyka
– Muzycznie rozruszani
– Oswoić kino
– Ocalić od zapomnienia
– Nie łam się – trzymaj się prosto!

Okazjonalne:


– Projekty unijne
– Projekty i innowacje przyjęte do realizacji po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną
Baza szkoły:

– Sala gimnastyczna
– 2 sale komputerowe
– Pracownia biologiczno – chemiczna
– Dobrze wyposażone sale dydaktyczne
– Biblioteka
– Świetlica szkolna
– Gabinet logopedy
– Gabinet pedagoga
– Gabinet higienistki szkolnej
– Punkt żywieniowy
Skip to content