herb

Fundacja Uniwersytet Dzieci: „Klimatyczna klasa”

Fundacja Uniwersytet Dzieci: „Klimatyczna klasa” – to projekt, który pomaga kształtować kompetencje społeczne uczniów, rozszerza ich wiedzę przyrodniczą dotyczącą ochrony klimatu. W ramach projektu realizowane były lekcje dotyczące przyrody i ochrony środowiska. Uczniowie prowadzili obserwacje przyrodnicze, dowiedzieli się, jak chronić środowisko i czym jest klimat. Pracowali także kreatywnie, nadając nowe życie zużytym przedmiotom.  

Skip to content