herb

Lata 1948 – 1964 – wielokierunkowość Szkoły Podstawowej nr 2

Od 1 września 1948r. Szkoła Podstawowa nr 2 zajmowała już cały budynek i dlatego praca stała się wielokierunkowa. Do 1950r.  w budynku naszej Szkoły odbywały się również popołudniowe zajęcia Publicznej  Średniej Szkoły Zawodowej pod kierownictwem p. Eugeniusza Gryglewskiego,  w latach 1960–65 wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego pod kierownictwem p. Kretkowskiego. Od 1 września 1970r. do 15 marca 1971r. uczyli się tutaj również słuchacze Zasadniczej Szkoły Dokształcającej, której dyrektorem był mgr Zbigniew Kosior. Dnia 31 grudnia 1962 r. odeszła na zawsze p. Józefa Karłowska, jedna z ,,siłaczek”, której sensem życia i powołaniem  było służenie szkole i jej wychowankom. 

Od  stycznia  do  czerwca 1963r.  szkołą  kierowała  pełniąca od 1945r. funkcję zastępcy dyrektora, p. Pelagia Łączkowska, która w czasie 33-letniej pracy pedagogicznej w naszej Szkole była uczestnikiem i świadkiem zmian i przeobrażeń dokonujących się w szkolnictwie powojennym. 

Od nowego  roku szkolnego  1963/64  dyrektorem szkoły został  p. Paweł Sadecki. 

Skip to content