herb

Lata 1966 – 1980 – reforma oświaty i powstanie ośmioletniej szkoły podstawowej

W  myśl reformy oświaty, z dniem 24 czerwca 1966r. 7-klasowa szkoła podstawowa zostaje zmieniona w szkołę 8-klasową. 

W 1972 r. p. Paweł Sadecki odchodzi na emeryturę, a stanowisko dyrektora obejmuje jego dotychczasowy zastępca, p. Marian Graj. Od 1975r. na stanowisko zastępcy dyrektora zostaje powołana p. mgr Krystyna Tomczak, która z kolei po rezygnacji z funkcji dyrektora p. mgr Mariana Graja  zostaje dyrektorem szkoły i pełni tę funkcję samodzielnie przez 3 lata. W roku  1979. szkoła ponownie  otrzymuje etat zastępcy dyrektora, a funkcję tę powierzono p. Kazimierze Hoffa, następnie (w 1980r.) p. mgr Ewie Zgiernickiej. 

W tym czasie, w myśl umieszczonego na korytarzu szkolnym hasła ,,Nasza Szkoła – naszym  drugim domem”, wiele zmieniło się wewnątrz budynku i w obejściu szkoły. Przede wszystkim wymieniono stare umeblowanie sal lekcyjnych, wykonano nowe szafki na wierzchnie okrycia, podłogi pokryto wykładziną, ponownie zradiofonizowano szkołę, zagospodarowano piwnicę. Na boisku szkolnym zamontowano ławeczki i oświetlenie, posadzono jarzębiny, założono zieleńce. Zbudowano też bieżnię, skocznię i boisko sportowe, które w zimie zamieniało się w lodowisko, ustawiono elementy ,,zielonej sali gimnastycznej”. 

Skip to content