herb

Lata 1999 – 2000 – reforma oświaty i powstanie sześcioletniej szkoły podstawowej

Rok 1999 to pierwszy rok wdrażania kolejnej reformy oświaty. Nasza Szkoła – dyrekcja i nauczyciele – poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i kursach oraz samokształcenie sumiennie przygotowała się do wprowadzenia zmian w ustroju szkolnym, programach, metodach i formach nauczania oraz do zmiany systemu oceniania. 

W czerwcu 2000 r. klasy ósme opuściły mury szkoły. Ostatecznie nastał czas sześcioletniej zreformowanej szkoły podstawowej. W szkole nie ma już klas siódmych i ósmych, zwiększyła się natomiast ilość klas młodszych, ponieważ Szkoła Podstawowa nr 3 została przekształcona w gimnazjum, do którego uczęszczają absolwenci naszej Szkoły.  

17 marca 2000 r., nastąpiło  otwarcie  własnej sali gimnastycznej o powierzchni 360 m2 z zapleczem – szatniami, natryskami, sanitariatami, gabinetem  wychowania fizycznego, magazynem sprzętu, pokojem nauczycieli wychowania fizycznego, o powierzchni 270 m2  .Od tego momentu nauczyciele wychowania fizycznego mogli w pełni i w godnych warunkach realizować zadania programowe, a uczniowie rozwijać sprawność fizyczną w różnych dziedzinach. 

Skip to content