herb

„Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach”

„Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach” to projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu polegała na wykonaniu poszczególnych zadań przez szkołę – prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów oraz dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach wsparcia zrealizowano studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli. W celu poprawy warunków dydaktycznych pracownia przyrodnicza i matematyczna została wyposażona w narzędzia do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.  Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 313 500,00 zł. 

Skip to content