herb

Rok 1931 – nasza szkoła jako Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska.

Wkrótce po rozwiązaniu szkoły wydziałowej p. Pelagia Perzewska – Łączkowska zorganizowała w tym budynku 7 – klasową Publiczną Szkołę Powszechną Żeńską, którą kierowała p. Józefa Solak – Karłowska. 

Ze względu na  małą ilość pomieszczeń nauka odbywała się także w kilku miejscach poza szkołą (np. w byłej szkole żydowskiej, w domu po panu  Chudzińskim, w  budynku  Ochotniczej  Straży Pożarnej),  a w  roku szkolnym 1933/34   część klas chodziła na przedmioty specjalistyczne (np. fizykę) do Publicznej Szkoły Powszechnej Męskiej przy ul. Obrzyckiej (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1). W tym czasie, tj. 7 grudnia 1932r., doszło do utworzenia ogniska ZNP we Wronkach. Jego prezesem  został  Alojzy Bątkiewicz. 

Skip to content