herb

Komunikat

We wtorek 2 maja 2022 r. szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo–wychowawcze w ramach pracy świetlicy szkolnej, która będzie czynna od godz. 7.00 do godz. 13.00. Warunkiem uczestnictwa w tych zajęciach jest pobranie z sekretariatu lub ze strony internetowej zgłoszenia, wypełnienie go zgodnie z zapotrzebowaniem i zwrot (skan na adres mailowy: sekretariat@sp2wronki.pl) lub osobiście do skrzynki przy drzwiach wejściowych do szkoły, w terminie do 27 kwietnia 2022 r., godz. 15.00.

Karta zgłoszenia do świetlicy-2 V 2022

Zobacz również:

Ósmoklasiści!
Czytaj więcej
Szkolny konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „530 lat temu – Krzysztof Kolumb i jego wielkie odkrycie”
Czytaj więcej
Wycieczka klas IIIb i Ia
Czytaj więcej
Skip to content