herb

Konkurs Biblijny – regulamin konkursu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

1.   Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach.

2.   Konkurs kierowany jest do uczniów klas V, VI, VII i VIII, którzy wykazują się szczególnym zainteresowaniem BIBLIĄ.

3.   Temat konkursu brzmi: MATEMATYKA W BIBLII.

4.   Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

5.  Cele konkursu:

 • zachęcanie uczniów do lektury Pisma Świętego,
 • rozwijanie zainteresowania Biblią i matematyką,
 • zapoznanie z liczbami w Biblii i ich symboliką,
 • zachęcenie do rozwiązywania prostych zadań matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce,
 • ukazanie użyteczności wiedzy w życiu codziennym,
 • promowanie osiągnięć uczniów.

6.   Zasady:

 • konkurs trwa od 4 marca do 8 kwietnia (5 poniedziałków);
 • w każdy poniedziałek, począwszy od 4 marca, od swojego katechety uczniowie odbierają zestaw zadań do wykonania, a oddają zestaw z rozwiązanymi zadaniami (w gablocie przy łączniku będzie wywieszana bieżąca kartka z zadaniami);
 • termin oddania ostatniego zestawu zadań upływa 12 kwietnia;
 • na kartce należy podać swoje dane: imię i nazwisko oraz klasę;
 • wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym fb;
 • zadania konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

7.   Za zapewnienie opieki uczniom biorącym udział w konkursie odpowiadają nauczyciele religii oraz nauczyciel matematyki.

8.   Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.

9.   Odpowiedzialne: Hanna Janicka, Justyna Dojas, Aneta Rakowicz.

Zobacz również:

Klasy 6C, 7A oraz 8A zwiedzały Poznań!
Czytaj więcej
Konkurs na komiks
Czytaj więcej
Rekrutacja trwa!
Czytaj więcej
Skip to content