herb

Regulamin konkursu plastycznego „Najładniejsza kartka Bożonarodzeniowa”

1.  ORGANIZATOR

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego we Wronkach

2.  ADRESACI KONKURSU

 • uczniowie klas I-VIII

3.  CELE KONKURSU

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci;
 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi.

4.  KRYTERIA OCENY PRAC

 • zgodność z tematem;
 • estetyka;
 • samodzielność;
 • pomysłowość.

5.  WYMAGANIA

 • zadaniem dzieci jest wykonanie pracy plastycznej;
 • technika: rysunek, wycinanka lub praca malarska;
 • format: A5, A6.

6.  ORGANIZACJA

 • prace można zostawiać w  sali nr 13 oraz w świetlicy szkoły;
 • w środku kartki proszę umieścić metryczkę (ale jej nie przyklejać), zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa;
 • zgłoszone do konkursu prace zostaną przekazane przez organizatora wraz z życzeniami do różnych instytucji, szkół, nauczycieli emerytów;
 • oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

7.  TERMINARZ KONKURSU I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 • termin dostarczenia prac – do 8 grudnia 2023 r.;
 • rozwiązanie konkursu nastąpi 11 grudnia 2023 r.;
 • wyniki konkursu oraz zdjęcia prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

8.  NAGRODY

 • laureaci otrzymają nagrody, które organizator wręczy na najbliższym apelu;
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

9.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne;
 • prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Zobacz również:

Klasy 6c i 7a na lodowisku
Czytaj więcej
Konkurs dla klas 1-3 związany z twórczością Patrona
Czytaj więcej
Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas drugich i trzecich
Czytaj więcej
Skip to content