herb

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego „Rusz głową” dla uczniów klas III

* Celem konkursu matematycznego jest wyłonienie tych uczniów, którzy:

  • potrafią prawidłowo wykonać obliczenia liczbowe,
  • dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne,
  • wykazują się umiejętnością logicznego myślenia oraz wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

* Organizacja konkursu – etapy:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap (klasowy) przeprowadza organizator konkursu w danej klasie, w wybranym dniu, w ostatnim tygodniu listopada (28.11-02.12.2022 r.);
  • II etap (szkolny) odbędzie się w ostatnim tygodniu maja 2023 r. Ten etap będzie jednocześnie etapem finałowym.

* Zasady ogólne konkursu:

1. Organizator przeprowadza test matematyczny w klasie trzeciej, w uzgodnionym wcześniej z wychowawcą klasy terminie.

2. Do drugiego etapu przechodzi 7 uczniów z klasy, którzy w teście zdobyli największą liczbę punktów.

3. Laureaci rozwiązują test matematyczny. Drugi etap wyłoni zdobywców I, II, III miejsca. W tym etapie zostaną przyznane tytuły:

  • Mistrz matematyki za I miejsce,
  • I Wicemistrz matematyki za II miejsce,
  • II Wicemistrz matematyki za III miejsce.

4. Skład Komisji Konkursowej to:

  • przewodniczący/organizator konkursu,
  • jeden nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

5. Po finale Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni ( roboczych) sprawdza prace.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

7. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym w czerwcu 2023 r. Otrzymają nagrody książkowe i dyplomy uczestnictwa w konkursie.

8. Konkurs obejmuje treści kształcenia z edukacji matematycznej klasy III.

Organizator – Agnieszka Gołąbek

Zobacz również:

Żywy portret Świętego
Czytaj więcej
Muzyczny debiut naszych pierwszaków
Czytaj więcej
Robimy masło! Klasy piąte w Muzeum Ziemi Wronieckiej
Czytaj więcej
Skip to content