herb

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: „Przydrożne krzyże, kapliczki i figury mojej okolicy”

Drodzy Uczniowie!
Mamy nadzieję, że dostrzeżecie piękno krzyży, kapliczek i figur, które stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego środowiska.
Uchwyćcie ich niepowtarzalność, ocalcie je od zapomnienia!

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Poznańska 46 we Wronkach.

II. Cele konkursu:

 • rozwój duchowy dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości i umiejętności obserwacji sakralnych elementów naszego krajobrazu,
 • zwrócenie uwagi na piękno i niepowtarzalność przydrożnych krzyży, kapliczek i figur,
 • inspirowanie do pracy twórczej,
 • wzbogacanie warsztatu plastycznego, rozwijanie różnorodności form i technik plastycznych,
 • rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej oraz plastycznej.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VIII.

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy obrazującej krzyże, kapliczki i figury naszej okolicy.

3. Technika i forma prac – technika dowolna:

 • malarstwo, rysunek, wyklejanka itd.,
 • można użyć różnych materiałów (liści, zapałek, kawałków kory, mchu, kwiatków z różnych materiałów, muszelek itd.),
 • techniki wykonania mogą być mieszane.

4. Format prac plastycznych:  A-4.

5. Prace wykonane samodzielnie, podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, klasa).

IV. Kryteria oceny prac:

 • ogólna estetyka wykonania prac, oryginalność i pomysłowość pracy,
 • zgodność z tematem konkursu,
 • samodzielność wykonania prac.

V. Terminarz:

 • nadsyłanie prac do 30 maja 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników i powiadomienie laureatów konkursu 1 czerwca 2024 roku.

VI. Uwagi końcowe:

1. Prace będą oceniane w kategoriach:

 • I kategoria – kl. I-III,
 • II kategoria – kl. IV-VI,
 • III kategoria – kl. VII-VIII.

2. Prace na konkurs będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

3.  Wszystkie prace plastyczne biorące udział w konkursie plastycznym przechodzą na własność organizatora.

4.  Przewiduje się przyznanie wyróżnień oraz dyplomów.

Hanna Janicka
Justyna Dojas

Zobacz również:

Pierwszy rajd klasy 2b
Czytaj więcej
Święto Szkoły
Czytaj więcej
Obchody Dnia Dziecka klas 1-3 w Deli Parku
Czytaj więcej
Skip to content