herb

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego „Rusz Głową” dla uczniów klas III

1)  Celem konkursu matematycznego jest wyłonienie tych uczniów, którzy:

 • potrafią prawidłowo wykonać obliczenia liczbowe,
 • dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne,
 • wykazują się umiejętnością logicznego myślenia oraz wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

2)  Organizacja konkursu – etapy

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I etap – klasowy przeprowadza organizator w danej klasie w dniu ustalonym wspólnie z wychowawcą klasy, w ostatnim tygodniu listopada 2023 r.,
 • II etap – szkolny odbędzie się w ostatnim tygodniu maja 2024 r. Ten etap będzie jednocześnie etapem finałowym.

3)  Zasady ogólne konkursu:

 1. Organizator przeprowadza test matematyczny wśród wszystkich uczniów, którzy są adresatami konkursu.
 2. Do drugiego etapu przechodzi 5 uczniów z klasy, którzy w teście zdobyli największą liczbę punktów.
 3. Laureaci rozwiązują test matematyczny. Drugi etap wyłoni zdobywców I, II, III miejsca. W tym etapie zostaną przyznane tytuły:
  • Mistrz matematyki za I miejsce,
  • I Wicemistrz matematyki za II miejsce,
  • II Wicemistrz matematyki za III miejsce.
 4. Skład Komisji Konkursowej to:
  • przewodniczący/organizator konkursu,
  • jeden nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Po finale Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni ( roboczych) sprawdza prace.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 7. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym w czerwcu 2024 r. Otrzymają nagrody i dyplomy uczestnictwa w konkursie.
 8. Konkurs obejmuje treści kształcenia z edukacji matematycznej kl. III.

Organizator: Agnieszka Gołąbek

Zobacz również:

Regulamin konkursu plastycznego „Najładniejsza kartka Bożonarodzeniowa”
Czytaj więcej
Klasa 4a na warsztatach MTP oraz w Lumina Parku
Czytaj więcej
Dzień Pluszowego Misia w klasie 2a
Czytaj więcej
Skip to content